Fra 18

De følgende sider er kun beregnet til voksne. Ved at ENTER bekræfter du, at du er mindst 18 år gammel.

Kategorier

Nyhedsbrev

Lov om elektrisk og elektronisk udstyr

Vores WEEE-reg.nr. er: DE 99554904

Vi vil gerne påpege, at ejere af elektrisk og elektronisk udstyr er forpligtet ved lov, og især i henhold til loven om elektrisk og elektronisk udstyr, til at bortskaffe elektrisk udstyr adskilt fra husholdningsaffald.

Det følgende symbol med den overstregede skraldespand på de elektriske apparater indikerer, at du ikke må bortskaffe disse apparater sammen med dit husholdningsaffald.

Du er forpligtet til at indsamle elektrisk og elektronisk udstyr separat og bortskaffe det på et autoriseret indsamlings- eller tilbagetagningssted. Du kan f.eks. kontakte de lokale genbrugspladser.


Du kan også aflevere dine gamle apparater til os. Vi vil så sørge for korrekt bortskaffelse i overensstemmelse med de juridiske krav.


Du kan enten returnere det gamle apparat til vores salgskontor (MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, 45699 Herten) eller sende det tilbage til os med posten. Vi vil så refundere dig for forsendelsesomkostningerne, så returneringen af det elektriske apparat er gratis for dig. For refusion af forsendelsesomkostningerne bedes du kontakte os.


Gamle apparater med en kantlængde på op til 25 cm kan til enhver tid returneres til os. Vi er kun forpligtet til at tage gamle apparater tilbage, der overskrider disse mål, hvis du køber et nyt produkt af samme type hos os.


Bemærk venligst, at gamle batterier og akkumulatorer, som ikke er indkapslet i det gamle elektriske apparat, skal adskilles fra det, før det afleveres.


Vi gør opmærksom på, at du selv er ansvarlig for at slette dine personlige data fra udstyret.

 

 

Lov om batterier

Da der kan være batterier og genopladelige batterier i vores forsendelser, er vi i henhold til batteriloven (BattG) forpligtet til at informere dig om følgende: Batterier og genopladelige batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet; du er lovmæssigt forpligtet til at returnere brugte batterier og genopladelige batterier. Brugte batterier kan indeholde skadelige stoffer, der kan skade miljøet eller dit helbred, hvis de ikke opbevares eller bortskaffes korrekt. Batterier indeholder dog også vigtige råmaterialer som jern, zink, mangan eller nikkel og kan genanvendes. Du kan enten returnere batterierne til os efter brug eller returnere dem gratis i umiddelbar nærhed, f.eks. til kommunale indsamlingssteder eller til vores salgssted (MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, 45699 Herten). Returneringen til salgsstedet er begrænset til de mængder, der er sædvanlige for slutbrugere, og til de brugte batterier, som vi fører eller har ført som nye batterier i vores produktsortiment.

Symbolet med den overstregede skraldespand betyder, at batterier og genopladelige batterier ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Under dette symbol finder du også følgende symboler med følgende betydning:

Pb: Batteriet indeholder bly
Cd: Batteriet indeholder cadmium
Hg: Batteriet indeholder kviksølv