Fra 18

De følgende sider er kun beregnet til voksne. Ved at ENTER bekræfter du, at du er mindst 18 år gammel.

Kategorier

Nyhedsbrev

Privatlivspolitik

Med denne privatlivspolitik vil vi gerne informere dig om, hvordan dine data behandles, når du bruger vores hjemmeside. Privatlivspolitikken forklarer især, i hvilket omfang, på hvilken måde og til hvilket formål dine personlige data behandles. Dine data behandles i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesbestemmelser.

Med hensyn til de udtryk, der anvendes i privatlivspolitikken, henviser vi til artikel 4 i GDPR.

1. Ansvarlig person

Navn/Fa:MEO Vertriebs GmbH
Gade nr:Lise-Meitner-Straße 9
Postnummer, by, land:45699 Herten, Tyskland
Telefonnummer: +49 (0) 23 66 / 500 500+49 (0) 23 66 / 500 500
Fax:+49 (0) 23 66/ 500 510
E-mail-adresse[email protected]

2. Databeskyttelsesansvarlig

Dominic Schrader
Lise-Meitner-Straße 9
45699 Herten
[email protected]

3. Juridisk grundlag for behandlingen

For så vidt som vi indhenter samtykke fra den registrerede til behandling af personoplysninger, tjener artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR som retsgrundlag.

Artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR er retsgrundlaget for behandling af personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i. Dette gælder også for behandlingsaktiviteter, der er nødvendige for udførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse.

I det omfang behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, fungerer artikel 6, stk. 1, litra c), i GDPR som retsgrundlag.

I tilfælde af, at den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser kræver behandling af personoplysninger, fungerer artikel 6, stk. 1, litra d), i GDPR som retsgrundlag.

Hvis behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt, er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, litra e), i GDPR.

Hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til den dataansvarliges eller en tredjeparts legitime interesser, og disse interesser ikke tilsidesættes af den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, er retsgrundlaget for behandlingen artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vores legitime interesse ligger i udførelsen af vores forretningsaktiviteter.

4. Indsamling af generelle data og oplysninger

Når du besøger vores websted, indsamler vi data og generelle oplysninger, der leveres til os af browseren på din slutenhed.

Vi indsamler og bruger følgende adgangsdata/logfiler, når du bruger vores hjemmeside

  • IP-adresse på den anmodende computer
  • Dato og tidspunkt for adgang
  • Navn på din internetudbyder
  • Type af adgang
  • den side, hvorfra du besøger os
  • den ønskede fil
  • henvisende URL'er
  • Meddelelse om vellykket hentning
  • anvendte browsertyper
  • anvendte operativsystemer

Disse data behandles med det formål at muliggøre brugen af webstedet (oprettelse af forbindelse), systemsikkerhed, teknisk administration af netværksinfrastrukturen og optimering af webstedet, således på grundlag af vores legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR og for at beskytte brugere og anden uautoriseret brug. GDPR og for at beskytte brugere og anden uautoriseret brug. Disse data videregives ikke til tredjeparter eller analyseres på anden måde. De indsamlede data anvendes ikke, og der oprettes ikke en personlig brugerprofil.

5. Behandling af personoplysninger ved kontakt til os

Når forespørgsler sendes til os via kontaktformularen eller e-mail, behandles personoplysninger med henblik på at håndtere dem i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR.

Hvilke data der indsamles, når du bruger kommunikationskanalerne, kan ses i kontaktformularen eller afhænger af din besked via e-mail. Disse data gemmes og bruges udelukkende til at besvare din forespørgsel eller til at kontakte dig og den tilhørende tekniske administration.

Dine data vil blive slettet efter den endelige behandling af din henvendelse, forudsat at du anmoder om dette, og der ikke er nogen juridiske forpligtelser til at opbevare dataene.

6. Nyhedsbrev

Du kan abonnere på det nyhedsbrev, der tilbydes på vores hjemmeside, ved at give os din e-mailadresse via den tilsvarende inputmaske.

Dermed giver du dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet.

Tilmeldingen sker via en såkaldt double opt-in-procedure. Efter din registrering modtager du en e-mail, hvor du skal bekræfte din registrering. Dette gør det muligt for os at kontrollere, at du faktisk er ejer af adressen. For at kunne bevise din registrering i overensstemmelse med de juridiske krav logger vi abonnementet på nyhedsbrevet, afsendelsen af en bekræftelses-e-mail og modtagelsen af det svar, der anmodes om hermed. Der indsamles ikke yderligere data.

Nyhedsbrevet indeholder information og reklame. Hvis du har givet dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet, sendes det på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a, og artikel 7 i GDPR. De data, du angiver (navn og e-mailadresse), vil udelukkende blive behandlet med henblik på at sende nyhedsbrevet.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet via et link i nyhedsbrevet eller ved at sende os en tilsvarende besked og dermed tilbagekalde dit samtykke. Når du har annulleret dit abonnement, slettes din e-mailadresse straks fra vores nyhedsbrevsliste.

7. Behandling af personoplysninger i forbindelse med kontraktlige og egne tjenester

a)Bestilling af vores produkter

Du kan bestille vores produkter som gæst eller via din brugerkonto.

Når du bestiller et af vores produkter, indsamles personoplysninger som IP-adresse, navn, fødselsdato, leveringsadresse, e-mailadresse og betalingsoplysninger via dine indtastninger eller via oplysningerne på din brugerkonto for at kunne opfylde vores kontraktlige forpligtelser. Du kan også se nøjagtigt, hvilke data der indsamles ved hjælp af de respektive inputmasker. De angivne data gemmes af os og bruges til at behandle den juridiske transaktion. Vi bruger de data, du har givet os, uden dit særskilte samtykke udelukkende til den nødvendige opfyldelse og behandling af de tilbudte tjenester med henblik på at opfylde vores kontraktlige forpligtelser og tjenester.

Når tjenesterne er fuldt ud behandlet, blokeres dine data for yderligere brug og slettes efter udløbet af opbevaringsperioderne i henhold til skatte- og handelslovgivningen, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dine data, eller der er en anden juridisk begrundelse.

b) Brugerkonto

Du har mulighed for at oprette en konto på vores hjemmeside. Personlige data, som f.eks. din e-mailadresse, indsamles som en del af registreringsprocessen. Andre oplysninger, som du giver på din brugerkonto, såsom navn, adresse, kontaktoplysninger (e-mailadresse og telefonnummer), virksomhed, betalingsmetode og andre profiloplysninger, gemmes også af os. De lagrede data kan spores på din profil. Du kan til enhver tid ændre eller slette dataene via "Min konto".

Brugerkontiene er ikke offentlige. De data, der indsamles der, bruges udelukkende til den nødvendige opfyldelse og behandling af den tilbudte service. Indsamlingen og behandlingen af dine data er baseret på dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR.

En konto kan til enhver tid annulleres ved at afmelde den eller sende os en besked. I dette tilfælde vil dine data blive slettet med hensyn til brugerkontoen. Yderligere opbevaring vil kun finde sted, hvis dette er nødvendigt af juridiske årsager i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra c, i GDPR.

8. De registreredes rettigheder

a) Ret til information

I henhold til art. 15 GDPR har du ret til at anmode om oplysninger om de personoplysninger, der behandles af os.

Du kan især anmode om oplysninger om, hvilke data der behandles til hvilket formål, og hvem de kan videregives til.

b) Ret til berigtigelse

I overensstemmelse med artikel 16 i GDPR har du ret til at få berigtiget ukorrekte data eller få udfyldt ufuldstændige data.

c) Ret til sletning og begrænsning af behandling

I overensstemmelse med artikel 17 i GDPR kan du anmode om sletning af dine data af de grunde, der er angivet deri. Hvis sletning ikke er mulig, skal behandlingen af dine personoplysninger begrænses i henhold til art. 18 i GDPR.

d) Ret til dataportabilitet

I henhold til art. 20 i GDPR har du ret til at modtage dine data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at overføre dem til en anden dataansvarlig.

e) Ret til at indgive en klage

Art. 77 GDPR giver dig en generel ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

9. Ret til annullering

I henhold til art. 7, stk. 3, i GDPR kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, som du har givet os, med virkning for fremtiden.

Du kan tilbagekalde dit samtykke ved hjælp af kontaktoplysningerne ovenfor.

10. Ret til at gøre indsigelse

I overensstemmelse med artikel 21 i GDPR kan du til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af data, der er indsamlet på grundlag af en legitim interesse, forudsat at der er en grund til dette som angivet i artikel 21 i GDPR.

a) Ret til at gøre indsigelse fra sag til sag

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om dig, som er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e), i GDPR (databehandling i offentlighedens interesse) og artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR (databehandling på grundlag af en afvejning af interesser).

Hvis du gør indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav.

b) Ret til at gøre indsigelse mod behandling af data til direkte markedsføringsformål

I enkelte tilfælde behandler vi dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om dig med henblik på sådan reklame.

For at gøre indsigelse bedes du bruge kontaktoplysningerne ovenfor.

11. Brug af cookies

Cookies er små datapakker, der overføres mellem os og brugeren. Dataene overføres fra vores server til brugerens browser og gemmes der på slutenheden med henblik på senere hentning. Cookies gør ikke skade på brugerens enhed og indeholder ikke virus.

Cookies kan overføres til en side, når den kaldes op, og dermed gøre det muligt at identificere brugeren. Cookies hjælper med at forenkle brugen af hjemmesider for brugerne. Nogle af de cookies, vi bruger, slettes igen ved afslutningen af browsersessionen, dvs. når du lukker din browser. Andre cookies forbliver på din slutenhed og gør det muligt for os at genkende din browser næste gang, du besøger os.

Vi bruger tre kategorier af cookies på vores hjemmeside: cookies, der er afgørende for hjemmesidens funktionalitet (nødvendige cookies), cookies, der indsamler anonymiserede data til statistik og analyser med henblik på at forbedre vores tilbud og vores hjemmeside for brugerne (statistikcookies) og cookies, der gør det muligt for os at forbedre produktforslagene på vores hjemmeside (marketingcookies).

Vi bruger de nødvendige cookies på grundlag af vores legitime interesse (art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR) for at sikre vores hjemmesides fulde funktionalitet og for at muliggøre brugervenlige tjenester. Cookies, der ikke er nødvendige, sættes kun, hvis brugeren har givet sit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR). Samtykke gives via det såkaldte cookie-banner, som man aktivt skal klikke på. Indstillingerne kan til enhver tid ændres. Du kan også udelukke generel adgang til cookies ved at ændre dine browserindstillinger i overensstemmelse hermed.

a) Nødvendige cookies

Nødvendige cookies hjælper med at gøre vores hjemmeside brugbar i første omgang. De gemmer grundlæggende funktioner, der gør det muligt for hjemmesiden at fungere korrekt. Vi bruger følgende nødvendige cookies på vores hjemmeside:

(1) Cookie-banner

Cookie-banneret gemmer brugerens indstillinger, der blev valgt i cookie-banneret. Udbyderen af denne cookie er MEO Vertriebs GmbH som operatør af hjemmesiden. Den pågældende cookie har en levetid på 30 dage.

(2) Cookies til hjemmesidens struktur

Vi bruger cookies, der gør det muligt at opsætte hjemmesiden. Cookies bruges til at vise det mest opdaterede indhold på hjemmesiden. Udbyderen af disse cookies er MEO Vertriebs GmbH som operatør af hjemmesiden. Den pågældende cookie har en levetid på 30 dage.

b) Statistik-cookies

Vi bruger også statistikcookies på vores hjemmeside. Disse giver os oplysninger om brugernes adfærd på vores hjemmeside, og hvordan brugerne interagerer med vores hjemmeside. Vi bruger følgende statistikcookies på vores hjemmeside:

(1) Google Analytics

Google Analytics er en webanalysetjeneste, der leveres af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Google Analytics bruger "cookies", som er tekstfiler, der placeres på din computer, til at hjælpe webstedet med at analysere, hvordan brugerne anvender webstedet. De oplysninger, der genereres af cookies om din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Hvis IP-anonymisering er aktiveret på dette websted, vil din IP-adresse dog blive forkortet af Google inden for EU-medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde på forhånd, så det ikke længere er muligt at tildele IP-adressen tydeligt. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og afkortes der. På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at analysere din brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og til at levere andre tjenester i forbindelse med webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsoperatøren. Den IP-adresse, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, vil ikke blive fusioneret med andre Google-data.

Cookien sættes kun med dit samtykke, som indhentes via cookie-banneret på vores hjemmeside. Retsgrundlaget er derfor artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR.

De cookies, der sættes via denne tjeneste, har en varighed på 2 år.

Yderligere oplysninger om brugsbetingelser og databeskyttelse kan findes på www.google.com/analytics/terms/de.html eller på www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

Der er indgået en kontrakt med Google i overensstemmelse med EU's standardkontraktbestemmelser for at sikre et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau ved overførsel af personoplysninger til tredjelande. Yderligere oplysninger kan findes her: https: //ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_de.

(2) YouTube

Vi bruger YouTube-videoer, en tjeneste leveret af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. ("Google"), i vores onlinetilbud, som gemmes på http://youtube.com og kan afspilles direkte fra vores hjemmeside. Når du besøger hjemmesiden, modtager YouTube oplysninger om, at du har besøgt den tilsvarende underside på vores hjemmeside. Derudover overføres adgangsdata og logfiler.

Dette sker, uanset om YouTube stiller en brugerkonto til rådighed, som du er logget ind med, eller om der ikke findes nogen brugerkonto. Hvis du er logget ind på Google, vil dine data blive tildelt direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker, at dine data skal knyttes til din Y-ouTube-profil, skal du logge ud, før du aktiverer knappen.

YouTube gemmer dine data som brugerprofiler og bruger dem til reklameformål, markedsundersøgelser og/eller tilpasning af sit websted. En sådan evaluering udføres især (selv for brugere, der ikke er logget ind) for at levere tilpassede reklamer og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores websted. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler, hvorved du skal kontakte YouTube for at udøve denne ret.

Ved at klikke på afspilningsknappen for en YouTube-video, der er indlejret på vores websted, giver du samtykke til engangsdatabehandling til afspilning af den tilsvarende video. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, sætning 1, litra a) i GDPR. Derudover indhentes samtykke i cookie-banneret til indstilling af cookies på webstedet. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, sætning 1, litra a), i GDPR.

Tilsvarende cookies har en maksimal levetid på 10 år.

Der er indgået en kontrakt med Google i overensstemmelse med EU's standardkontraktbestemmelser for at sikre et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau ved overførsel af personoplysninger til tredjelande. Yderligere oplysninger og Googles privatlivspolitik kan findes på: https: //policies.google.com/privacy?hl=de

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og udbyderens videre behandling og brug af dataene samt dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv kan findes i udbyderens databeskyttelsesoplysninger: https: //www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(3) Vimeo

Vores hjemmeside bruger et værktøj fra videoportalen Vimeo. Udbyderen er Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Ved at integrere videoer via udbyderen Vimeo kaldes udbyderens servere op. Dette skyldes tekniske årsager og kan ikke forhindres af os.

Vimeo-serveren får besked om, hvilke af vores sider du har besøgt. Vimeo får også din IP-adresse. Dette gælder også, hvis du ikke er logget ind på Vimeo eller ikke har en Vimeo-konto. De oplysninger, der indsamles af Vimeo, overføres til Vimeos server i USA.

Hvis du er logget ind på din Vimeo-konto, giver du Vimeo mulighed for at tildele din surfingadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din Vimeo-konto.

Vimeo kan indsamle de tilsvarende data ved hjælp af cookies og lignende teknologier.

Cookien sættes kun med dit samtykke, som indhentes via cookie-banneret på vores hjemmeside. Retsgrundlaget er derfor artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR.

De cookies, der sættes via denne tjeneste, har en varighed på 2 år.

Der er indgået en kontrakt med Vimeo i overensstemmelse med EU's standardkontraktbestemmelser for at sikre et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau ved overførsel af personoplysninger til tredjelande.

Yderligere oplysninger om håndtering af brugerdata kan findes i Vimeos privatlivspolitik på: https: //vimeo.com/privacy.

c) Markedsføringscookies

Vi bruger også marketingcookies på vores hjemmeside. Disse gør det muligt for os at forbedre brugervenligheden på vores hjemmeside og tilbyde forskellige funktioner.

Vi bruger følgende markedsføringscookies på vores hjemmeside:

(1) Vores shopsystem

Med dit samtykke bruger vi nogle data fra vores shopsystems cookies til markedsføringsformål. Det drejer sig især om registrering af de kategorier og artikler, der kaldes op, for at kunne give dig mere relevante artikelforslag i shoppen på grundlag af disse data.

Cookieindholdet indstilles kun med dit samtykke, som indhentes via cookiebanneret på vores hjemmeside. Retsgrundlaget er derfor art. 6, stk. 1, litra a i GDPR.

De cookies, der sættes via denne tjeneste, har en varighed på 30 dage.

12. Bemærkninger om brug af Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, Google+, Pinterest

Vi bruger plugins og links til analyse, optimering og økonomisk drift af vores tilbud som en del af vores legitime interesser i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR.

På vores hjemmeside anvendes plugins/links fra de sociale netværk Facebook, Google+ og Pinterest samt mikroblogging-tjenesterne Twitter, Instagram og tumblr. Disse tjenester tilbydes af virksomhederne Facebook Inc, Google Ltd, Pinterest Inc, Twitter Inc, Instagram LLC. Og Tumblr Inc. ("udbydere").

a) Facebook

Facebook drives af Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). En oversigt over Facebook-plugins og deres udseende kan findes her: https: //developers.facebook.com/docs/plugins.

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og udbydernes videre behandling og brug af dataene samt dine rettigheder i den forbindelse og indstillingsmuligheder til beskyttelse af dit privatliv kan findes i udbyderens databeskyttelsesoplysninger: http: //www.facebook.com/policy.php.

b) Google+

Google+ drives af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). En oversigt over Googles plugins og deres udseende kan findes her: https://developers.google.com/+/web/

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og udbydernes videre behandling og brug af dataene samt dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv kan findes i udbyderens databeskyttelsesoplysninger: http: //www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

c) Pinterest

Pinterest drives af Pinterest Inc, 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. Du kan finde flere oplysninger om Pinterest her: https: //www.pinterest.de/.

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og udbyderens videre behandling og brug af dataene samt dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv kan findes i udbyderens databeskyttelsesoplysninger: https: //policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

d) Twitter

Twitter drives af Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). En oversigt over Twitter-knapperne og deres udseende kan findes her: https: //twitter.com/about/resources/buttons.

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og udbydernes videre behandling og brug af dataene samt dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder til beskyttelse af dit privatliv kan findes i udbyderens databeskyttelsesoplysninger: https: //twitter.com/privacy.

e) Instagram

Instagram drives af Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). En oversigt over Instagram-knapperne og deres udseende kan findes her: http: //blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og udbydernes videre behandling og brug af dataene samt dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv kan findes i udbyderens databeskyttelsesoplysninger: https: //help.instagram.com/155833707900388/.

f) Tumblr

Tumblr drives af Tumblr Inc, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA. En oversigt over Tumblr-knapperne og deres udseende kan findes her: https: //www.tumblr.com/buttons.

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og udbydernes videre behandling og brug af dataene samt dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv kan findes i udbyderens databeskyttelsesoplysninger: https: //www.tumblr.com/privacy/de.

Når du åbner en side på vores websted, der indeholder et sådant plugin, eller klikker på et link, opretter din browser en direkte forbindelse til udbyderens servere. Indholdet af plugin'et eller linket overføres direkte til din browser af den respektive udbyder og integreres på siden. Ved at integrere plugins eller klikke på linket modtager udbyderne oplysninger om, at din browser har fået adgang til den tilsvarende side på vores websted, også selvom du ikke har en profil eller ikke er logget ind i øjeblikket. Disse oplysninger (inklusive din IP-adresse) overføres direkte fra din browser til en server hos den pågældende udbyder i USA og gemmes der.

Hvis du er logget ind på en af tjenesterne, kan udbyderne direkte forbinde dit besøg på vores websted med din tilsvarende profil. Hvis du interagerer med plugins, overføres de tilsvarende oplysninger også direkte til en server hos udbyderen og gemmes der. Oplysningerne offentliggøres også på den pågældende udbyders side og vises der for dine kontakter.

Hvis du ikke ønsker, at de data, der indsamles via vores websted, skal tildeles direkte til din profil i den respektive tjeneste, skal du logge ud af den respektive tjeneste, før du besøger vores websted. Du kan også helt forhindre, at plugins indlæses med add-ons til din browser, f.eks. med scriptblokeringen "NoScript" ( http://noscript.net/).

13. Integration af tredjepartstjenester

På grundlag af vores legitime interesser i henhold til art. 6, stk. 1, litra f. GDPR bruger vi tredjepartstjenester til at optimere og drive vores tilbud økonomisk. I disse tilfælde kan tredjepartsudbyderne opfatte IP-adressen for brugerne af tredjepartsindholdet, eller dette er nødvendigt for implementeringen af tredjepartsudbydernes tilbud. Tredjepartsudbyderne kan også bruge pixeltags til at analysere oplysninger om besøgstrafik og bruge dem til statistiske eller markedsføringsmæssige formål. Disse oplysninger kan også gemmes i cookies og på brugernes slutenheder. Disse cookies kan derefter indeholde tekniske oplysninger om den anvendte browser, operativsystem, besøgstidspunkt og andre oplysninger om brugen af vores websted og kan være knyttet til disse oplysninger fra andre kilder.

a) Paypal

Vi tilbyder tjenesten fra betalingstjenesteudbyderen PayPal på vores hjemmeside.

Dette giver dig mulighed for at betale for vores tilbud via PayPal.

PayPal drives af PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Hvis du bruger PayPal, videresender vi de oplysninger, du giver under bestillingsprocessen, sammen med oplysninger om din ordre (navn, adresse, kontonummer, bankregistreringsnummer, kreditkortnummer, hvis relevant, fakturabeløb, valuta og transaktionsnummer) til virksomheden til ordrebehandling. Dine data vil kun blive videregivet med henblik på betalingsbehandling. PayPal overfører dine data til kreditbureauer for at indhente en kreditrapport for at vurdere ansvarsrisikoen.

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og udbyderens videre behandling og brug af dataene samt dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv kan findes i udbyderens databeskyttelsesoplysninger: https: //www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE.

b) Six betaling

Hvis du betaler med kreditkort, indsamler Six Payment personoplysninger, f.eks. kreditkortindehaverens navn, kreditkortnummer, faktureringsadresse, leveringsadresse, sikkerhedskode og kreditkortets udløbsdato.

Databehandlingen udføres af SIX Payment Services (Europe) S.A., Zweigniederlassung Deutschland, Franklinstraße 61-63, 60486 Frankfurt am Main.

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og udbyderens videre behandling og brug af dataene samt dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv kan findes i udbyderens databeskyttelsesoplysninger: https: //www.six-payment-services.com/de/services/legal/privacy-statement.html.

c) Xtube

Vi integrerer videoer fra Xtube på vores hjemmeside.

Xtube drives af MG Freesites II Ltd, 195-197 Old Nicosia-Limassol Road, Block 1 Dali Industrial Zone, Cypern 2540.

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og udbyderens videre behandling og brug af dataene samt dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv kan findes i udbyderens databeskyttelsesoplysninger: https: //www.xtube.com/legal/privacy.

d) Vzaar

Vi bruger funktionen til indlejring af Vzaar-videoer på vores hjemmeside.

Vzaar drives af Vzaar Limited, 31 - 33 Bondway, London, SW8 1SJ, England.

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og udbyderens videre behandling og brug af dataene samt dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv kan findes i udbyderens databeskyttelsesoplysninger: https: //vzaar.com/legal/privacy.

14. Online tilstedeværelse på Facebook

Vi driver en onlinetilstedeværelse på det sociale netværk Facebook for at kommunikere med interesserede brugere og for at informere dig om vores virksomhed.

Som operatør af siden forsyner Facebook os med såkaldte "Facebook Insights". Når du besøger vores side, sættes der cookies til at indsamle anonymiserede statistiske data. Cookies sættes af Facebook og er en integreret del af brugerforholdet mellem os og Facebook.

Behandlingen af personoplysninger finder sted på grundlag af vores legitime interesse i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f. GDPR i at kommunikere og informere interesserede brugere så effektivt som muligt. Vi har en legitim interesse i at designe og optimere vores hjemmeside baseret på brugeradfærd.

Med hensyn til databehandling er Facebook og vi i fællesskab ansvarlige i henhold til art. 26 i GDPR. Facebook har det primære ansvar. Som operatør af webstedet træffer vi ikke nogen beslutninger om behandling af data. Forpligtelsen til at give oplysninger i henhold til art. 13 GDPR ligger hos Facebook.

Den registreredes rettigheder kan gøres gældende over for os eller over for Facebook. Vi vil dog gerne påpege, at det er mest effektivt at gøre dine rettigheder gældende over for Facebook. Dette skyldes, at kun Facebook har adgang til de behandlede data og direkte kan træffe passende foranstaltninger og give oplysninger.

For yderligere oplysninger om behandling af data, aftalen om fælles ansvar og mulighederne for at gøre indsigelse henvises til Facebooks privatlivspolitik:

Der er indgået en kontrakt med Facebook i overensstemmelse med EU's standardkontraktbestemmelser for at sikre et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau ved overførsel af personoplysninger til tredjelande. Yderligere oplysninger og Googles privatlivspolitik kan findes på: https: //www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

15. Online tilstedeværelse på andre sociale medier

Vi opretholder online tilstedeværelse i sociale netværk og platforme for at kunne kommunikere med kunder, interesserede parter og brugere, der er aktive der, og for at kunne informere dig om vores tjenester. Ved adgang til de respektive netværk og platforme gælder de respektive udbyderes vilkår og betingelser og retningslinjer for databehandling. For en detaljeret beskrivelse af den respektive behandling og opt-out-mulighederne henvises til oplysningerne fra de udbydere, der er linket til nedenfor. Med hensyn til hævdelse af registreredes rettigheder vil vi også gerne påpege, at disse bedst kan hævdes hos den respektive udbyder, da kun udbyderen har adgang til dine data.

 

Medmindre andet er angivet i vores privatlivspolitik, behandler vi brugernes data, hvis de kommunikerer med os inden for de sociale netværk og platforme, f.eks. skriver indlæg på vores online tilstedeværelse eller sender os beskeder.

16. Overførsel af data til tredjeparter

De personlige data, der indtastes af den registrerede, indsamles og gemmes udelukkende til intern brug af den dataansvarlige og til egne formål. Inden for vores virksomhed modtager de interne afdelinger eller organisatoriske enheder dine data, der kræver dem for at opfylde vores kontraktlige og juridiske forpligtelser eller i forbindelse med behandling og implementering af vores legitime interesse. Den dataansvarlige kan bruge underleverandører til at levere og opfylde sine tjenester eller arrangere overførslen til en eller flere databehandlere, som også udelukkende bruger personoplysningerne til intern brug, der kan tilskrives den dataansvarlige, f.eks. i forbindelse med kontraktbehandling; med henblik på at opfylde juridiske krav, hvor vi er forpligtet til at give oplysninger, rapportere eller overføre data, eller overførslen af data er i offentlighedens interesse; for så vidt som eksterne servicevirksomheder behandler data på vores vegne som databehandlere eller funktionsudbydere (f.eks. eksterne datacentre, support/kontraktører). F.eks. eksterne datacentre, support/vedligeholdelse af EDB/IT-applikationer, arkivering, datadestruktion, indkøb/indkøb, kundeadministration, lettershops, hjemmesideadministration, revisionstjenester, kreditinstitutter, trykkerier eller virksomheder til bortskaffelse af data, kurertjenester, logistik); på grundlag af vores legitime interesse eller tredjepartens legitime interesse (f.eks. til myndigheder, kreditbureauer, inkasso, advokater, domstole, eksperter, koncernselskaber og tilsynsmyndigheder).

17. Juridisk forpligtelse til at behandle og opbevare data

Som alle, der er involveret i erhvervslivet, er vi også underlagt en række juridiske forpligtelser. Disse er primært juridiske krav (f.eks. handels- og skattelovgivning), men kan også omfatte lovgivningsmæssige eller andre officielle krav. Formålet med behandlingen kan omfatte opfyldelse af kontrol- og rapporteringsforpligtelser i henhold til skattelovgivningen og arkivering af data med henblik på databeskyttelse og datasikkerhed samt revisioner foretaget af skattemyndigheder og andre myndigheder. Derudover kan videregivelse af personoplysninger blive nødvendig i forbindelse med officielle/retlige foranstaltninger med henblik på indsamling af bevismateriale, strafferetlig forfølgelse eller håndhævelse af civilretlige krav.

18. Datasikkerhed

For at forhindre uautoriseret adgang eller uautoriseret videregivelse, for at sikre nøjagtigheden af dataene og for at sikre den autoriserede brug af dataene, har vi oprettet tekniske og organisatoriske procedurer i overensstemmelse med artikel 32 i GDPR for at sikre og beskytte de data, vi indsamler online. Vi sikrer vores hjemmeside og andre systemer mod manipulation, tab, ødelæggelse, adgang, ændring eller udbredelse af dine data af uautoriserede personer.

19. Sletning og blokering af persondata

Vi sletter eller blokerer de personoplysninger, vi har indsamlet, i overensstemmelse med artikel 17 og 18 i GDPR.

Vi opbevarer og behandler kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med opbevaringen. Data kan også gemmes, hvis dette er fastsat af den europæiske eller nationale lovgiver i EU-forordninger, love eller andre bestemmelser, som vi er underlagt. I dette tilfælde vil dataene blive blokeret til andre formål.

Så snart opbevaringsformålet ikke længere gælder, eller en opbevaringsperiode, der er foreskrevet i ovennævnte bestemmelser, udløber, blokeres eller slettes personoplysningerne rutinemæssigt.

20. Spørgsmål og information

Den version af privatlivspolitikken, der er tilgængelig online på tidspunktet for dit besøg, gælder altid for brugen af vores hjemmeside. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere denne databeskyttelseserklæring på grund af videreudvikling af webstedet eller ændringer i juridiske eller officielle krav.

Vi beder vores brugere om regelmæssigt at orientere sig om indholdet af databeskyttelseserklæringen.

Hvis du har yderligere spørgsmål om emnet databeskyttelse med hensyn til vores websted, kan du kontakte os på den ovenfor angivne e-mailadresse. Vi vil så bestræbe os på at besvare dine spørgsmål og løse eventuelle problemer.

 

Status: August 2021